logo WOONGEMEENSCHAP DE WONNE

NOORDERHAGEN 25 - 7511 EK ENSCHEDE
TEL. 053 - 4318787 - GIRO 4142299
reageer
sitemap
 

Winkels


Welkom

De Wonne in kort bestek

De Wonne in Enschede

De Wonne in Almelo

De Wonne in Glanerbrug

Winkels

Stichting
Broedplaatsprojecten


Nieuws

Fotogalerij

Routebeschrijving

Links

 
 
Winkels

Eén van onze projecten is de verkoop van spulletjes, die wij op onze beurt weer van u en anderen krijgen.

Dat gebeurt in onze twee winkels: 'Handje Twee' (sinds okt. '81) en de 'Rommelmarkt Handje Twee'. Met enkelen van ons, maar vooral met vrijwillig(st)ers, houden wij de beide winkels draaiende.

De verkoop van tweedehands spulletjes gebeurt bij ons vanuit een drietal beweegredenen.

  1. In de eerste plaats willen we op deze manier het hergebruik van goederen bevorderen, om zo onnodige verspilling van geld en grondstoffen tegen te gaan en aan de kaak te stellen.
  2. In de tweede plaats beschouwen we het werk in de beide winkels als een stuk afleiding voor onze gasten, naast alle problemen, die ze op hun (vaak zo moeilijke) pad tegenkomen.
  3. Als derde motief gaat het ons ook om de opbrengst. Subsidie –tenzij van u– is ons onbekend en voor een leefgemeenschap van ruim 40 mensen komt er heel wat kijken. Reken maar uit.
    Bovendien scheppen we voor de zgn. lage-inkomensgroepen een mogelijkheid om voor niet al te hoge prijzen het een en ander aan te schaffen.
Handje Twee

Handje Twee'Handje Twee' is gevestigd in het oude schooltje in onze tuin. De ingang bevindt zich aan de Kloosterstraat.

Van mensen, die op een of andere manier met De Wonne bekend zijn, krijgen we veel kleding binnen. Van al die kleding komt maar een gedeelte in Handje Twee terecht. Wat we in Handje Twee neerhangen wordt vooral bepaald door de vragen van de mensen, die er komen kopen.

Veel ook van wat we krijgen is hier in Nederland niet bruikbaar te verkopen. Tot voor kort ging een gedeelte van de kleding naar Tanzania. Maar de hoge transportkosten werden voor ons onbetaalbaar. Momenteel gaat de meeste kleding, via de Stichting Handreiking, naar veel landen in Oost Europa.

Ook de stichting Mensen in Nood krijgt kleding, die we niet kunnen verkopen. Zij sorteren op hun beurt weer verder, al naar gelang van de bestemming van de zendingen, die zij verzorgen.

De hoeveelheid, die tenslotte bij de voddenboer terecht komt, willen we zo klein mogelijk houden.

Openingstijden Handje Twee:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur

Handje Twee

Rommelmarkt

In het Larinksticht (het klooster) zit onze rommelmarkt. Je kunt hem vinden aan de Minkgaarde, dat is het straatje tussen de voorkant van De Wonne en het Muziekcentrum.
We verkopen in principe alles in de Rommelmarkt, wat we in Handje Twee aan de andere kant niet verkopen.
En dat varieert nogal: meubels, boeken, koelkasten, lampen, fietsen, serviesgoed, pannen en potten, bedden en beddengoed, téveel om op te noemen.

Ons werk bestaat voornamelijk uit het ophalen van spullen met onze bakfiets, dit gebeurt op dinsdag en vrijdag – verder knappen we ook spulletjes op; sorteren het uit voor de winkelruimtes; verkopen de spullen en brengen het desgewenst bij u thuis tegen een kleine vergoeding.

Niet alle spullen die we binnenkrijgen worden doorverkocht.
Een gedeelte bestemmen we voor eigen gebruik. Want om ons huis een beetje bewoonbaar en gezellig te maken is wel het een en ander nodig. En daarvoor willen we zoveel mogelijk gebruikte spullen inzetten.

Openingstijden Rommelmarkt:
Woensdag:
Zaterdag:
14.00 - 16.00 uur.
14.00 - 16.00 uur.

^ TOP ^
last update: 21/11//08
aanbevolen res.: 800x600

Made by: INTERVANE
 
 © 2002 De Wonne Welkom ~ De Wonne in kort bestek ~ De Wonne in Enschede ~ De Wonne in Almelo ~ De Wonne in Glanerbrug
Winkels ~ Stichting Broedplaatsprojecten ~ Nieuws ~ Fotogallerij ~ Routebeschrijving ~ Links