logo    

WOONGEMEENSCHAP   DE WONNE
NOORDERHAGEN 25
 

7511  EK   ENSCHEDE
TEL.: 053 - 4318787  GIRO:4142299           

enschede@wonne.nl        reageer       
sitemap      
 

Nieuws


 Welkom

 De Wonne in kort bestek

 De Wonne in Enschede

 De Wonne in Almelo

 De Wonne in Glanerbrug

 Winkels

 Stichting
 Broedplaatsprojecten


 Nieuws

 Fotogalerij

 Routebeschrijving

 Links

 
laatste update:

26 augustus 2009

 

 

   

 

we zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe site:

http://www.dewonne.wordpress.com

klink op bovenstaande link!

 

=============================

                Videofilm van Roderik Rodenburg over het voortbestaan van de Wonne


 

 

=======================================================================

De Wonne zoekt vrijwilligers, kernleden, kringleden....

Kortom mensen die van avontuur houden en die spiritualiteit, samen delen en de liefde voor de schepping concreet willen maken door samen te leven in een woongemeenschap.
Lijkt het je wat om in een woongemeenschap mee te leven, om samen verantwoordelijkheid te dragen en De Wonne vorm te geven? Dat doe je niet zomaar. Het is uitdagend en spannend.
Het hoeft ook niet voor eeuwig; er zijn ook mogelijkheden om voor korte of langere tijd mee te werken. Of een paar dagen per week meedoen ( zomaar of met de optie op een (kring)lidmaatschap)
Eerst moet je ervaren dat deze manier van leven iets voor je is.
Dat kan door mee te leven in één van de gemeenschappen van De Wonne.
Aarzel niet en maak een afspraak met één van de mensen van de kerngroep in Almelo, Enschede of Glanerbrug.
Telefoonnummers:
Almelo: 0546-456436 Ludger, Peter, Jean-Marie of Berno Enschede: 053-4318787 Arnulf, Aartine, Betty, Dick, Francine, Ida, Harrie Glanerbrug: 053-4334860 Anja en Peter, Eline en Folkert

================

 

Mert als klein mannetje tussen de ENORME gebouwen...

=====

Even snel een paar foto's van de sintviering op vrijdag 5 december.

Ook een diashow bij wijze van experiment:

 

 

 

 

 Sint-Nicolaas viering De bewonerscommissie organiseert deze avond: vol verwachting klopt ons hart...

 

Onze Nieuwsbrief komt vlak voor kerst uit. Heb je interesse in toezending van een exemplaar ( uiterste houdbaarheidsdatum 25 december 2009!) laat het ons weten!  Dat kan b.v. per mail.


              ==========muziekkwartier en........ Corrie en Anja===========

 

========

Vrijdag 21 november opent het Nationaal Muziekkwartier haar deuren. De Koningin komt even langs...

Binnenkort zijn er weer Meeleefweken en klussenweken: info bij Corrie.

===================


       feest voor Betty, 21 september 2008!!

       25 jaar in de Wonne; 50 jaar verbonden met de zusters van Julie Postel; en 70 jaar jong!

============================================================================

 10 april: vandaag is Corrie jarig, van harte proficiat!

 even terugblikken: 6 april een grandioos feest ter gelegenheid van het generaal pardon.

Alle in ons huis verblijvende gezinnen, en die in beginsel onder het generaal pardon vielen, hebben een verblijfstatus gekregen.!!

    francineke geniet ook van de muziek...

    reusachtige steun van prima koks!!

=========================================================

15 februari begin van de meeleefweek

meeleven in onze gemeenschap om uit te vissen.. of dat iets voor je is: samen delen, gastvrijheid verlenen, beleven van spiritualiteit van het gewone... solidair zijn met diegenen die het minder hebben in onze maatschappij en wereldwijd.. je hoeft geen supermens te zijn.. idealen bereikbaar voor gewone mensen.. proberen is een manier om uit te vinden dat je misschien een periode met ons mee wilt leven...bel of mail gerust voor een afspraak!

9 februari 2008: verjaardag van Ida op grootse wijze gevierd

31 januari 2008: gelukkig krijgt na lang wachten als laatste ons Koerdische gezin een verblijfsvergunning: feest !

=========================================================

De Wonne Nieuwsbrief voor 2008 is uit, binnenkort in de bus

als je in ons adressenbestand voorkomt...

vraag er anders één aan!

==========================================================

 

Vrijdag 21 december komt Corrie weer terug van een 4 weekse retraite waarbij ze o.a. Stoutenburg heeft bezocht.

fijn dat je er weer bent!

---------------------------------------------------------------------------------------------

De klanken van een mooi kerstconcert gegeven door één van de hier repeterende koren Ex-Arte klinken nog na in onze gangen...Er waren niet vel maar wel zeer aandachtig luisterende toehoorders.

Volgend jaar een reprise in een goed gevulde kapel!  Want het vocale niveau van dit koor is van hoog niveau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 17 december werden we getrakteerd op een stampotbuffet geheel verzorgd door de projectmanagement groep van de gemeente Enschede! Het was reuze gezellig en hartverwarmend! Dankjewel 

=========================================================================

ARCHIEF....=>

 

 

Enschede, 13 november 2007.

Bouwplan de Wonne ingepast in Straatbeeld Noorderhagen

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede en het bestuur van de Larinkstichting, hebben overeenstemming bereikt over een voorlopige schetsontwerp van de woongemeenschap de Wonne.  Dit is gebeurd op basis van een optimalisatie van de zogenoemde ABC-variant. Dat wil zeggen: het nieuwe ontwerp doet recht aan de wens van de gemeenteraad om het markante en samenhangende straatbeeld van de Noorderhagen te behouden. Beeldbepalende delen van de panden Noorderhagen 19, 19a en 21 blijven bestaan. Het voorlopige schetsontwerp voldoet tevens aan het Programma van Eisen dat de Larinkstichting voor de nieuwbouw heeft opgesteld. In de komende periode zal het voorlopige schetsontwerp nader uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Eric Helder is zeer te spreken over deze uitkomst. “Ik ben de Larinkstichting zeer erkentelijk voor de constructieve samenwerking. Bovendien ben ik van mening dat de Wonne in het voorlopige schetsontwerp op een goede manier in het straatbeeld van Noorderhagen is ingepast. Het doet recht aan het markante straatbeeld.” Ook de Larinkstichting zelf is positief. Ben Knobben, voorzitter van het bestuur van de Larinkstichting:” Hoewel totale nieuwbouw voor de Larinkstichting de eerste optie was, is dit concept een prima oplossing. Het kan beide partijen tot tevredenheid stemmen. Voor de Wonnebewoners is er eindelijk een einde gekomen aan de onzekerheid.”

Architect Stijn van Tuijl (Kuiper Compagnons, Rotterdam) heeft als uitgangspunt van het voorlopige ontwerp gekozen voor het uitgangspunt 'panden aan de Noorderhagen'. Twee van de bestaande panden kunnen daarmee in de nieuwe vleugel worden geïntegreerd. Ze blijven behouden voor het straatbeeld van de Noorderhagen en ze brengen extra diversiteit in het interieur van de nieuwe vleugel. Twee nieuwe panden worden toegevoegd, de interne verbinding blijft onzichtbaar voor de passant. Het geheel wordt met een glazen bouwdeel aan het monumentale hoofdgebouw verbonden. De Brinkgaarden blijft ervaarbaar, de tuin zichtbaar in de verte. Er ontstaat zicht op de fraai gedetailleerde zijgevel van het bestaande hoofdgebouw. De nieuwe panden verschillen van elkaar en van de gehandhaafde panden door hoogte, diepte, architectuur en materiaalkeuze. Ze zijn 20e eeuws van architectuur, waar de twee gehandhaafde 19e eeuws zijn. De verdiepinghoogten van de nieuwe panden zijn afgestemd op die van de oude.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan weerszijden van de te behouden panden en manifesteert zich aan de Noorderhagen als afzonderlijke panden. Het ontwerp voorziet verder in de transparante aansluiting aan het monumentale klooster, waardoor de karakteristieke zuidgevel goed tot zijn recht komt.

Inspanningen

Het voorlopige ontwerp is de afsluiting van een hectische periode voor de gemeente en de Larinkstichting. Beide partijen hebben zich sterk ingespannen om tot overeenstemming te komen.

=====================================================

 prachtig theater opgebouwd in onze kloostertuin...

 we hebben dit weekend (26-08-2009) vreemde vogels op bezoek:

studio orka met mijnheer Porselein, een ontroerende voorstelling voor kinderen en volwassenen over verlies en verdriet daarover, met heel veel met mooie momenten.

==========================

ondertussen....

het muziekkwartier rukt op……                            het wonnepad laat zien dat we buren zijn…

 

prestigeproject of  zinvol platform?                            vanaf het station gezien…

 

muziekcluster<==>wonne....

===========================================================================

 de wonne op rtv oost !

6 uitzendingen => te zien via

uitzending gemist www.rtvoost.nl

 

 

vandaag 12-12-06: Eline en Volkert getrouwd!

Het was een ontroerend en prachtig feest: Glanerbrug van harte proficiat.

 

na de leuke sketches de bruiloftstaart met champagne!!

==============================================================================

 

 foto van Muziekkwartier genomen op 15 november 2006

 

 

zaterdag 4 november 2006

foto deel vd kerngroep met spandoek op weg naar Het Plein in Den Haag voor een humaan generaal pardon!

 

foto  van het muziekkwartier in wording...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 06-12-2005

1,3 miljoen extra voor De Wonne
ENSCHEDE - Gemeente en Larinksstichting hebben overeenstemming bereikt over inpassing van De Wonne in het Muziekkwartier. Op tafel liggen twee stedebouwkundige varianten, waaraan een prijskaartje van elk 1,3 miljoen euro hangt. Beide opties gaan uit van de sloop van het woongedeelte, dat tegen de parkeerplaats aanligt. Met instemming van de Larinkstichting is de afgelopen maanden ook uitgekeken naar een mogelijke verplaatsing van De Wonne. Cultuurwethouder J. Hassink: ‘Diverse locaties zijn bekeken en besproken met het bestuur. Al deze alternatieven waren uiteindelijk niet aantrekkelijk genoeg voor de Larinkstichting.’ De varianten die nu zijn ontwikkeld, kunnen wel de goedkeuring verdragen van het Larinkbestuur. Het model ‘toren’ voorziet in de bouw van een 35 meter hoge, slanke woontoren. Deze nieuwe woningen zijn bestemd voor bewoners van De Wonne. Kwalitatief gaan die er volgens de wethouder stukken op vooruit in de nieuwbouw. ‘De woontoren schermt ook een stuk privacy van de bewoners af’, weet Hassink. Verder valt op dat de huidige ommuring verdwijnt en dat het Wonnepad verbreed wordt van zes naar negen meter. Daarvoor moet De Wonne wel een stukje van de tuin inleveren. Ook in het model ‘gaarden’ moet de bestaande woonvleugel aan de noordzijde het veld ruimen. De compensatie wordt gerealiseerd op de hoek van de (deels verlegde) Kloosterstraat en De Brinkgaarden. Een deel van de woningen op deze plek is al in bezit van de gemeente de overige huizen moeten dan aangekocht worden door de gemeente. Wanneer gekozen wordt voor dit model betekent dat wel het einde van de Brinkgaarden. Dit steegje wordt aan de tuin toegevoegd. Kenmerkend voor deze variant is ook het verbeterde zicht op de monumentale Fabrieksschool en de torens van het stadhuis. Wethouder Hassink is tevreden met beide varianten: ‘Er is heel lang gezocht naar een oplossing die zowel voor het college van B en W als de Larinkstichting acceptabel is. We denken hiermee een hele mooie oplossing te hebben gevonden’.

meeleefweken 2006

dit jaar: van zondag 27 februari - 3 maart en van zondag 22oktober - vrijdag 27 oktober. meld je aan!

Vraag even naar Arnulf 053-4318787

KLUSSENWEEK van 19 - 24 februari 2006!! meld je aan bij Corrie: 053 4318787


KerstNieuwsbrief 2005-2006 is uit! Mocht je er één willen ontvangen, stuur dan even een mailtje. Wij wensen alle bezoekers van deze site : Vrede en alle goeds voor 2006!
Vierkant voor vrede! Buttonactie Koop een button voor een vriend, een vreemde en voor jezelf! Voor vreedzaam-samen-leven ook in Nederland! kostprijs per button: 20 ct. Zet deze actie voort!!! Neem het stokje over!!! mail naar smeijers@xs4all.nl
HOOFDNIEUWS De Wonne Glanerbrug WERD bedreigd door verkoop huis 25 juni 2004: Woningstichting "Ons Huis" koopt gebouw Het heeft lang geduurd, en heel wat energie gekost, maar het resultaat mag er zijn: Woningstichting "Ons Huis" uit Enschede heeft overeenstemming bereikt met de parochie over aankoop van ons gebouw. De Wonne zal het pand blijven huren. Het staat allemaal netjes in Tubantia: ( zie nieuws rubriek Wonne Glanerbrug )
Overweldigende belangstelling bij viering 25 jarig bestaan
Op zondag 25 april vierden we ons 25 jarig bestaan. Het was schitterend weer en de Jacobuskerk was vol.Het was geweldig! We willen op deze manier iedereen hartelijk bedanken voor hun blijken van meeleven. Ook de voor de vele goede gaven!
mei 2004

foto wordt geladen...

kerngroep De Wonne Enschede

Enschede april 2004


De Wonne viert haar 25 jarig bestaan
Op zondag 25 april as. vieren we ons 25 jarig bestaan. De uitnodigingen zijn de deur uit en ieder die mee wil vieren is van harte welkom Stuur even een mailtje ( via het reageerpennetje op deze site). Het programma begint om 14.30 uur in de Jacobuskerk die op 5 minuten afstand van De Wonne ligt. Na de viering gaan we thuis verder met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

april 2004


Dreiging Muziekkwartier nu echt uit de lucht... Het lijkt er op dat de plannen voor een nieuw cultureel gebied rond De Wonne de functie van De Wonne op onze vertrouwde plek ongemoeid laten.. In de afgelopen maanden was er toch weer discussie over De Wonne en de inrichting van het Muziekkwartier. Met name door de gedachten van Jeroen Hatenboer( VVD) werd de suggestie gewekt dat we ook op een andere plek wel goed zouden aarden! Maar gelukkig heeft de gemeenteraad zich nu zeer duidelijk uitgesproken: De Wonne handhaven op deze unieke plek. hiep hiep hoera!! februari 2004


Je kunt weer meeleven met onze gemeenschap!

van zondagavond 22 februari tot vrijdagavond 27 februari 2004. Even een berichtje naar Arnulf, of een mailtje ( klik hiervoor het pennetje aan op de site )
Wonne Nieuwsbrief 2003-2004 is uit!
Zoals ieder jaar rond kerst sturen we al onze Wonne-vrienden een nieuwsbrief met daarin een speigel van het afgelopen jaar. Wil je een Nieuwsbrief ontvangen of wil je van de verzendlijst worden geschrapt mail of stuur een berichtje!

Wonne zoekt ideële investeerders

De Wonne heeft een vestiging in Glanerbrug. De parochie, waar wij het pand van huren, wil het klooster verkopen!
Op zich niks mis mee, maar...wie heeft enkele eurotonnen (geld) op de plank liggen?
Kortom we zoeken dus fondsen, mensen, instellingen die op basis van -non profit- een investering willen doen waardoor de Wonne-idealen in Glanerbrug blijvend kunnen worden verwezenlijkt!
Uiteraard blijft uw geld waardevast belegd.Verdere info: op deze site onder het kopje "Wonne Glanerbrug"
zomer 2003

Belangstelling voor De Wonne?


in 2003:
meeleefweek van 23 tot 28 februari en
van 19 tot 24 oktober

in 2004: 22 t.m. 27 februari
meeleven in onze gemeenschap om uit te vissen.. of dat iets voor je is: samen delen, gastvrijheid verlenen, beleven van spiritualiteit van het gewone... solidair zijn met diegenen die het minder hebben in onze maatschappij en wereldwijd.. je hoeft geen supermens te zijn.. idealen bereikbaar voor gewone mensen.. proberen is een manier om uit te vinden dat je misschien een periode met ons mee wilt leven...bel of mail gerust voor een afspraak!
Dreiging Muziekkwartier uit de lucht... het lijkt er op dat de plannen voor een nieuw cultureel gebied rond De Wonne de functie van De Wonne op onze vertrouwde plek ongemoeid laten.. hiep hiep hoera!!
april 2003.

Jongeren uit goor bij ons op bezoek
woensdag 12 maart is een jongerengroep uit goor bij ons op bezoek geweest we hebben al een leuke reactie per mail gehad van één van de deelnemers. Ze kwamen niet met lege handen ...De groep die met het thema GELD bezig is bood de Wonne een bedrag aan van € 300!!
De Wonne bedrijgd door Muziekkwartier! (november 2002)
De plannen van de gemeente Enschede hebben nu een duidelijke contour. De Wonne is en wordt het middelpunt van het nieuwe Muziekkwartier en in feite moeten we dus moven, wegwezen dus.
Van veel kanten hebben ons reeds steunbetuigingen bereikt en we moeten ons sterk maken om De Wonne te laten zitten waar ze nu zit midden in het hartje van de stad daar heeft ze een functie en die moet moet worden behouden.
De wonne op TV op 1 en 6 maart 2003
In het EO programma: Zij gelooft,zij niet..
wordt een aflevering besteed aan geld.
De uitzending: zaterdag 1 maart 2003´s avonds om 23.13 uur EO NED1
hieronder een aantal nieuwsfeiten die voor een deel niet aan actualiteit hebben ingeboet
Zr. Jean-Marie viert haar 50 jarige professie
Met het thema "Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade" werd er zaterdag 14 september in de Egbertus kerk temidden van de parochianen speciaal aandacht besteed aan deze mijlpaal.
Jean-Marie een van de kernbewoners van de Wonne Almelo hield de overweging in deze mooie en met luisterrijke zang omklede viering
Na afloop van de druk bezochte dienst was er een feestelijk samenzijn in de Wonne Almelo.
Wij wensen haar alle goeds en nog heel veel jaren in ons midden toe.
De Wonne begint virtuele gemeenschap
de bedoeling is te discussieren over thema´s als welvaart, overdaad en milieubeleid, wonen en eerlijk delen.
http://groups.msn.com/kritischconsumeren

Oproep "humaan bestaan" zie hieronder

foto wordt geladen...

De oproep voor een humaan bestaan wordt aangeboden aan Paul Rosenmöller en Femke Halsema

16 februari 2002

gestolen bakfiets terug

Op vrijdag 15 februari kunnen we onze bakfiets ophalen!
Dankzij de publicatie in dagblad de Twentsche CourantTubantia en de hulp van verschillende tipgevers is de politie op het spoor gekomen van de daders
Gelukkig voor is de bakfiets nog in goede staat, waardoor hij weer snel kan worden ingezet voor het ophalen van spullen voor "Handje Twee"

Wonne in actie "Voor een humaan bestaan"

oud nieuws, maar blijvend actueel...
Door € 10 over te maken op het gironummer 4142299 van De Wonne zullen we de actie "VOOR EEN HUMAAN BESTAAN" die door de Raad van Kerken is opgezet in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland ondersteunen door in de landelijke dagbladen en de regionale pers advertenties te plaatsen.
Zie ook onderstaande oproep!
13 april 2002 wordt er in Den Haag een landelijke manifestatie georganiseerd waar het manifest zal worden aangeboden aan staatssecretaris Ella Kalsbeek van justitie.
We mogen niet lijdzaam toezien dat gezinnen op straat worden gezet!

OPROEP!
( ook oud nieuws maar dubbel nodig..)

Wij roepen regering en parlement, provinciale en lokale bestuurders op,aan asielzoekers die hier rechtmatig verblijven van overheidswege opvang te verschaffen. Het gaat hierbij met name om:
-asielzoekers die wachten op de uitslag van een verzoek van de Nederlandse regering hun asielverzoek in een ander EU-land te laten plaatsvinden (Dublinclaimanten);
-uitgeprocedeerde asielzoekers die op nieuwe gronden een volgend asielverzoek indienen (herhaald-asielverzoekers);
-asielzoekers van wie het asielverzoek in de verkorte procedure in het aanmeldcentrum wordt afgedaan.Hen wordt opvang onthouden gedurende de periode waarbinnen de beslissing van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)door de rechter wordt getoetst.
-Wij doen eenzelfde oproep voor de opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers die niet naar hun land van herkomst kunnen vertrekken.
Wij roepen landelijke,provinciale en lokale partijbestuurders op,het bovenstaande te laten opnemen in het regeerakkoord en in provinciale en lokale bestuursakkoorden en verzekeren dat voor deze opvang een groot draagvlak bestaat binnen kerken en maatschappelijke organisaties. Deze oproep past in het kader van de actie van de Raad van Kerken in Nederland die samen met andere maatschappelijke organisaties op 13 april as. het manifest:"VOOR EEN HUMAAN BESTAAN" zullen aanbieden aan staatssecretaris Ella Kalsbeek in Den Haag. ( info : www.humaanbestaan.nl )

Wij roepen alle organisaties en burgers op deze actie te ondersteunen. Met minimaal € 10 maakt u advertenties "Voor een humaan bestaan" in de landelijke en regionale bladen mogelijk.( overmaken op giro 4142299 t.n.v. woongemeenschap De Wonne, Enschede o.v.v. humaan bestaan.)


Uw naam en plaatsnaam wordt dan in de advertentie vermeld!
Steunende organisaties:
Vluchtelingenwerk Nederland, Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen Inlia, Justitia et Pax, Vluchtelingenorganisatie Nederland, Kerkinactie.En inmiddels vele andere organisatie en personen.

Jij in het klooster in? Kom nou ...!

2001 jaar van de vrijwilligers

De Wonne is een leefgemeenschap in het hart van Enschede en met hart voor Enschede: "Een klooster, waar de straat doorheen loopt".

Er wonen mensen, die weer op verhaal willen komen, mensen zoals jij en ik.
Én er wonen mensen, die deze leefgemeenschap willen dragen: ook mensen zoals jij en ik, gehuwd, ongehuwd, op zoek en ... soms al wat gevonden.

Maar állen in de vaste overtuiging, dat we bij elkaar horen zoals deze letters bij dit papier: telkens opnieuw gedrukt met de inkt van een Nieuw Verbond.

Droom je er wel eens over, om je leven anders in te richten? Probeer het eens uit. Dat kan b.v. in De Wonne. In september.

info en opgave: Arnulf Sibbing, minderbroeder. 053-431 87 87


^ TOP ^
 

aanbevolen res.: 800x600

Made by: INTERVANE
 
 © 2002 De Wonne   Welkom ~ De Wonne in kort bestek ~ De Wonne in Enschede ~ De Wonne in Almelo ~ De Wonne in Glanerbrug
Winkels ~ Stichting Broedplaatsprojecten ~ Nieuws ~ Fotogallerij ~ Routebeschrijving ~ Links