logo WOONGEMEENSCHAP DE WONNE

NOORDERHAGEN 25 - 7511 EK ENSCHEDE
TEL. 053 - 4318787           giro: 4142299
reageer enschede@wonne.nl
sitemap
 

De Wonne in kort bestek


Welkom

De Wonne in kort bestek

De Wonne in Enschede

De Wonne in Almelo

De Wonne in Glanerbrug

Winkels

Stichting
Broedplaatsprojecten


Nieuws

Fotogalerij

Routebeschrijving

Links

 
 
De Wonne in kort bestek

De kapel    Aan elk aandachtsstreepje zit nog een heel verhaal...


 • De Wonne wordt gevormd door leefgemeenschappen in Almelo, Enschede en Glanerbrug
 • De Wonne Enschede is gehuisvest in een oud klooster gelegen naast het Muziekcentrum te Enschede
 • Wonne betekent GELUK; maar heeft ook met wonen te maken.
 • De Wonne is een vereniging met kerngroep leden die zich ten doel stelt geld en goed SAMEN TE DELEN.
 • Anders gezegd: gastvrij zijn, hergebruik stimuleren, en bezinning vorm geven.
 • De Wonne is een religieuze interkerkelijke gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth, Franciscus van Assisi, Gandhi en anderen.
 • Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning.
 • Ons huis kent per dag vier tijden van gebed en bezinning. Deelname is niet verplicht.
 • Elke zondagochtend is er een viering, om 11 uur in de meditatiezaal, die open staat voor iedereen.
 • De Wonne is geen professionele hulpverleningsinstelling. Ze probeert zo veel mogelijk een "groot huisgezin" te zijn. De gasten (+/- 30) hebben bijna allemaal een professionele ondersteuning van "buiten".
 • De Wonne is in beginsel een "doorgangshuis", na verloop van tijd gaan onze gasten weer zelfstandig hun weg.
 • Twee keer per week gaat een groep uit de Wonne naar de markt te Enschede waar, bij het einde van de markt door veel marktkooplieden ons "resten" worden aangeboden: groente, fruit vis, gebak en bloemen.
 • De Wonne wordt ook wel eens gekarakteriseerd als een "klooster waar een straat doorheen loopt".
 • Veel vrijwilligers (+/- 25) ondersteunen het dagelijks werk: koken, sorteren van kleding, gastvrouw/heer zijn, etc.
 • Ons huis is, door het meewerken van de gasten en de vrijwilligers, een leefbare plek, waar we proberen wat warmte door te geven.
 • Alle kerngroepleden zijn mentrix/mentor van één of meer gasten.
 • Elke donderdagmiddag vergadert de kerngroep (vaste groep) over het wel en wee in huis, aanvragen en "intake" komen aan de orde. Daarnaast hebben we nog twee keer per week een "koffievergadering" aan het einde van de middag.
 • Elke werkdag is er 's ochtends om 9.00 uur een werkbespreking om het dagelijkse werk te verdelen.
 • De kerngroep wordt regelmatig (1 x per 7 weken) gecoached door drs. Piet v.d. Hooven, psycholoog en kerkelijk opbouwwerker.
 • De Wonne heeft naast de opvang in Enschede ook nog een "Wonnehuis" in Enschede, en nog twee "kloosters" in Almelo en Glanerbrug.
  Het Klooster te Almelo staat aan de Arendsboerweg 1 (7601 BA), en wordt gehuurd van de Egbertusparochie. De Wonne in Glanerbrug staat aan de Pastoor Meijerstraat 3 (7532 AJ).
 • De kapel staat op de monumentenlijst(!). Het klooster werd gesticht in 1868, uit een nalatenschap van de heer Larink. De Larinkstichting beheert het gebouw. De Wonne huurt het klooster van de Larinkstichting.
 • De Wonne probeert "broedplaats" te zijn voor gemeenschapsleven: waardoor op termijn en met ondersteuning nieuwe plekken kunnen ontstaan.
 • Voor geïnteresseerden zijn er "meeleefweken", waardoor de deelnemers uit eigen ervaring een beeld van De Wonne kunnen vormen.
 • Onze ruimtes worden door nogal wat groepen (bv koren, verenigingen en politieke partijen) gebruikt tegen een (geringe) vergoeding van de kosten.
 • De Wonne biedt onderdak aan de Spaanstalige gemeenschap voor een maandelijkse viering in de kapel.
 • De Wonne "draait" zonder één cent structurele overheidssubsidie.
 • De financiën van de kerngroepleden gaan "in beginsel" in één pot.
 • De gasten dragen naar vermogen bij. Als uitgangspunt geldt 2/3 van de uitkering of salaris.
 • De Wonne neemt deel aan het Vangnet Zorg t.b.v. maatschappelijk Opvang.
 • De Wonne Enschede vierde op 25 april 2008 het 29 jarig bestaan. (ontstaan in 1979).
 • Ieder jaar geeft De Wonne een "Nieuwsbrief" uit.
 • .... een heel verhaal.

  ^ TOP ^
 • last update: 20/11/2008
  aanbevolen res.: 800x600

  Made by: INTERVANE
   
   © 2002 De Wonne Welkom ~ De Wonne in kort bestek ~ De Wonne in Enschede ~ De Wonne in Almelo ~ De Wonne in Glanerbrug
  Winkels ~ Stichting Broedplaatsprojecten ~ Nieuws ~ Fotogallerij ~ Routebeschrijving ~ Links