logo WOONGEMEENSCHAP DE WONNE

NOORDERHAGEN 25 - 7511 EK ENSCHEDE
TEL. 053 - 4318787 - GIRO 4142299
reageer
sitemap
 

De Wonne in Almelo


De Wonne in kort bestek

Welkom

De Wonne in Enschede

De Wonne in Almelo

De Wonne in Glanerbrug

Winkels

Stichting
Broedplaatsprojecten


Nieuws

Fotogalerij

Routebeschrijving

Links

 
 
De Wonne in Almelo

De Wonne in Almelo

Woon- en leefgemeenschap De Wonne
Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo
tel. 0546 456436 (kerngroep) of 810613 (gasten)
email: berno.spekschate@planet.nl

De Almelose Wonne wil een woon- en leefgemeenschap zijn. Zij is voortgekomen uit 'De Wonne' in Enschede. Zij vormt samen met andere Wonne-vestigingen een samenwerkings-verband, dat naar binnen toe gericht is op wederzijdse spirituele en daadwerkelijke ondersteuning, en dat in de regio mogelijkheden van tijdelijke opvang wil aanbieden. 'De Wonne' is in Almelo gevestigd in een voormalig kloostergebouw aan de Arendsboerweg. De gemeenschap bestaat uit een aantal vaste en een aantal tijdelijke bewoners.

De vaste kern bestaat uit: Jean-Marie Verhulst, Ludger Schüling, Peter Hoogland en Berno Spekschate. Zij willen zelf een religieuze groep vormen, die in een open leefgroep haar huis wil delen met mensen die op een of andere manier in een knelsituatie zijn terechtgekomen, daardoor hun thuis zijn kwijtgeraakt, en die op zoek zijn naar nieuwe woon- en leefruimte en naar nieuwe zekerheden. Daarbij voelen ze zich geďnspireerd door het leven van Jezus van Nazaret, door Franciscus van Assisi en anderen die ervoor kozen zich in te zetten voor vrede, gerechtigheid en heelheid der schepping.

Het huis biedt plaats aan acht tijdelijke bewoners. In de dagelijkse gang van zaken betekent het wonen in 'De Wonne', dat de maaltijden gezamenlijk voorbereid en genoten worden, dat ieder meehelpt om het huis schoon en op orde te houden, en dat de financiële lasten naar ieders draagkracht gedeeld worden. Een absolute voorwaarde voor toelating als tijdelijke bewoner is, dat deze zich verzekerd heeft van deskundige begeleiding bij pogingen het leven weer zin en richting te geven. Mensen met een verslavingsprobleem kunnen niet opgenomen worden. Verzoek tot plaatsing geschiedt als regel door de begeleidende instantie. In een eerste gesprek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de problematiek, in de weg die nog te gaan is naar een nieuwe leefsituatie, en of de 'aanvrager' als persoon past in de huidige groepssamenstelling. Bij een positief besluit is er wel altijd eerst een 'proeftijd' van drie weken.

De Groningse priester-dichter Herman Verbeek schetst 'De Wonne' als volgt:

Wonne is warmte, een arm om je heen, iemand die naast jou is, iemand alleen: mank aan de heup op het pad door de nacht, dat er nog licht kwam, zo onverwacht.

Wonne is een die zich opent voor jou, huis als een hart dat je liefhebben zou, zolang verlangd naar een huisgenoot zijn, gaan door het vuur voor jou doet geen pijn.

Wonne leert van het brood delen maakt warm tafel die rechtstaat maakt niemand meer arm, delen voedt allen: een lichaam van brood, drink maar de beker, zo bloedwarm rood.

Wonne is warmte gewoon als ze is, weet hoe de gever de vragende is, geven is laatste is eerste te doen, zing maar een wonnelied, wees een zoen.

Enkele impressies van (ex)-bewoners

Ik woonde een tijd op 'De Wonne':

Dakloos ... ver van mijn bed. Thuisloos ... ik nooit. De Wonne ... nooit van gehoord. Dit zijn drie begrippen waarvan ik dacht: daar krijg ik nooit mee te maken. Maar, oh mensen, van de een op andere dag zat ik er zelf midden in. En wat wil je dan graag geholpen worden! Via de Sociale Dienst in Almelo kwam ik in de Wonne terecht. Ik wist niet wat dat was, had er nog nooit van gehoord, maar ik had er een dak boven mijn hoofd. Na enkele dagen begon ik te beseffen wat er met me was gebeurd, en begon ik dingen op een rijtje te zetten. Maar voor alles weer helemaal op de rails stond, was ik een hele tijd verder. In de tijd dat ik in de Wonne zat, heb ik verschillende mensen meegemaakt, ieder met zijn of haar eigen problemen. Maar daar wordt in de Wonne niet naar gewezen, iedereen is in feite welkom. Ik werd in de Wonne geholpen, maar kon ook zelf andere mensen helpen. De mensen die er de 'vaste kern' vormen hebben geen opleiding in de hulpverlening, maar door hun geloof en ervaring kunnen zij mensen begeleiding geven, steun en raad, en soms dat éne duwtje dat nodig is om weer verder te kunnen gaan.

'De Wonne' in Almelo, een huis voor iedereen. Door omstandigheden werd ik dak- en thuisloos. Van de ene dag op de ander kwam ik op straat te staan, en moest ik op zoek naar een dak boven mijn hoofd. Ik kwam via het Maatschappelijk Werk in Hengelo terecht bij 'De Wonne' in Almelo. Al hoewel ik geboren ben in Almelo, wist ik niet van het bestaan, maar ik was al weg uit de stad voordat 'De Wonne' er was, vandaar. Ik had er een eerste gesprek. Ik voelde me niet zo op mijn gemak, maar het kerngroep-lid van 'De Wonne' wist me gerust te stellen. Na het gesprek werd ik rondgeleid door het huis. Een paar dagen later kwam ik dan echt in 'De Wonne' te wonen. Ik kwam terecht in een groep met verschillende persoonlijkheden, en van jong tot oud. Omdat ik met een aantal problemen zat, was het wel een beetje onwennig voor mij. Maar nu, een half jaar later, ben ik een stukje verder met mezelf, en voel ik me thuis in een groep leuke mensen. Het lijkt net een groot gezin, want de mensen gaan leuk met elkaar om. Het eten gebeurt gezamenlijk, en dat is altijd een leuk moment van de dag. Koken doen we bij toerbeurt. De mensen die de kerngroep vormen trekken gelijk op met de tijdelijke bewoners, maar is er een probleempje dan wordt daar serieus aandacht aan besteed en zijn ze 'de begeleiding' voor zover dat in hun mogelijkheden ligt. Gesprekken met hen hebben mij een stuk van mezelf doen terugvinden, en ik zit nu goed in mijn vel. In de tijd dat ik hier woon, heb ik verschillende mensen meegemaakt. En ik kan zeggen dat iedereen hier welkom is.

^ TOP ^
last update: 20/11/08
aanbevolen res.: 800x600

Made by: INTERVANE
 
 © 2002 De Wonne Welkom ~ De Wonne in kort bestek ~ De Wonne in Enschede ~ De Wonne in Almelo ~ De Wonne in Glanerbrug
Winkels ~ Stichting Broedplaatsprojecten ~ Nieuws ~ Fotogallerij ~ Fotogallerij ~ Routebeschrijving ~ Links